Контакти

Шесто Основно Училище "Граф Н.П. Игнатиев" - град София
Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев"
 • Заместник-директор
  Катя Дюлгерова
  Живко Такшаров
 • ЗАС
  Анжела Орльова
 • Длъжностно лице по защита на лица, подаващи сигнали (ДЛЗЛПС) съобразно Закон за защита на лицата, подаващи сигнали и съответната и Директива (ЕС) 2019/1937
 • +359 2 988 17 13
 • signali@6ou.org